روز مهندس مبارک! | شرکت فنی و مهندسی درصا

روز مهندس مبارک!

روز مهندس مبارک!
دانشمندان آنچه را که هست کشف می کنند
و مهندسان آنچه را که نیست خلق می کنند…
۵ اسفندماه، سالروز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس بر تمام مهندسان ایران عزیز، گرامی باد

اشتراک گذاری این صفحه