نوروز ۱۴۰۳ فرخنده باد! | شرکت فنی و مهندسی درصا

نوروز ۱۴۰۳ فرخنده باد!

نوروز ۱۴۰۳ فرخنده باد!

باد نوروزی همی در بوستان بت گر شود

تا ز صنعش هر درختی لعبتی دگر شود

در این بهار دل انگیز، مزرع سینه تان از سبزه محبت، سبز و خرم باد

یادت همه روز خوشتر از عید کاین منشا شادی جهان است

در این بهار سبز و روح بخش، امید است

نظر مهر ربوبیت در دل تان بر دوام

بر بساط عافیت آرام

کارهایتان بر نظام

دولتتان تمام

و روز و نوروزتان فرخنده در ایام باشد؛

سبزترین و دلنوازترین تبریکات خود را تقدیم حضورتان می نماییم،

دل تان درنظر حق شادان و جانتان بـه مهر ازل، نازان باد…

 

نوروز باستانی بر تمام ایرانیان فرخنده باد

 

اشتراک گذاری این صفحه