شرکت دیده رایان صنعتی اصفهان (درصا)|info@dorsa-co.ir
//تبدیل Top-Hat

تبدیل Top-Hat

تبدیل Top-Hat یکی دیگر از زیرمجموعه‌های مورفولوژی می‌باشد که منجر به استخراج المانهای کوچک و همچنین جزئیات ریز از داخل تصویر می‌شود. دو نوع تبدیل Top-Hat وجود دارد. تبدیل Top-Hat سفید که به صورت تفاوت میان تصویر و تصویر گشایش شده با المان ساختمانی مشخص تعریف می‌شود و تبدیل Top-Hat سیاه که به صورت تمایز میان تصویر بسته شده با المان ساختمانی مشخص و تصویر اصلی معرفی می‌گردد بیان Top-Hat سفید به زبان ریاضی به صورت زیر است.
T_w (f)=f-f∘b
همچنین این بیان برای Top-Hat سیاه به صورت زیر می‌باشد.
T_b (f)=f⋅b-f
در این روابط، f بیانگر تصویر و b بیانگر المان ساختمانی است.

۱۳۹۸-۱-۱۹ ۰۹:۴۴:۰۹ +۰۰:۰۰
ارسال پیام
نام و نام خانوادگی
آدرس ایمیل
شماره تماس
نام شرکت
اطلاعات تماس
پیام
اصفهان، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، ساختمان شیخ بهایی
33931171(031)
info@dorsa-co.ir
دریافت کاتالوگ
لطفا اطلاعات خود را جهت دریافت کاتالوگ ارسال فرمایید
جهت دریافت کاتالوگ روی لینک زیر کلیک کنید
دانلود کاتالوگ
ارسال پیام
نام و نام خانوادگی
آدرس ایمیل
شماره تماس
نام شرکت
اطلاعات تماس
پیام
اصفهان، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، ساختمان شیخ بهایی
33931171(031)
info@dorsa-co.ir
دریافت کاتالوگ
لطفا اطلاعات خود را جهت دریافت کاتالوگ ارسال فرمایید
ارسال پیام
نام و نام خانوادگی
آدرس ایمیل
شماره تماس
نام شرکت
اطلاعات تماس
پیام
اصفهان، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، ساختمان شیخ بهایی
33931171(031)
info@dorsa-co.ir
دریافت کاتالوگ
لطفا اطلاعات خود را جهت دریافت کاتالوگ ارسال فرمایید
جهت دریافت کاتالوگ روی لینک زیر کلیک کنید
دانلود کاتالوگ
ارسال پیام
نام و نام خانوادگی
آدرس ایمیل
شماره تماس
نام شرکت
اطلاعات تماس
پیام
اصفهان، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، ساختمان شیخ بهایی
33931171(031)
info@dorsa-co.ir
دریافت کاتالوگ
لطفا اطلاعات خود را جهت دریافت کاتالوگ ارسال فرمایید