شرکت دیده رایان صنعتی اصفهان (درصا)|info@dorsa-co.ir

فرسایش

فرسایش یکی دیگر از عملگرهای اصلی در حوزه عملیات مورفولوژی است.در واقع می‌توان عملگر فرسایش را دوگان عملگر گسترش دانست. به عبارت دیگر پس از اعمال این عملگر بر روی تصویر باینری مرزهای بیرونی شئ خورده شده و حفره‌های درون آن بزرگتر می‌شود. این عملگر نیز به دو ورودی نیاز دارد. یکی تصویر مورد پردازش و دیگری المان ساختمانی است.
به منظور بیان این عملگر در حوزه ریاضیات، اگر فرض کنیم A و B عضو Z^2 باشد، فرسایش A به وسیله B که با A⊖B نمایش می‌دهند به صورت زیر تعریف می‌شود:
A⊖B={z|(B)_z⊆A}

این رابطه نشان می‌دهد که فرسایش A توسط B مجموعه‌ای از تمام نقاط z است که با انتقال B بوسیله z مجموعهB زیرمجموعه‌ای از A گردد. در شكل ‏۲ ۸ نحوه اجرای عملگر فرسایش نمایش داده‌شده‌است.

از ساده‌ترین کاربرد‌های عملگر فرسایش حذف جزئیات نامناسب از تصاویر باینری است. همانگونه که در شكل ‏۲ ۹ دیده می‌شود تعدادی مربع سفید با مساحت‌های متنوع در یک زمینه سیاه وجود دارد. می‌توان با عمل فرسایش این مربع‌ها را از بین برده و یا آنهایی که دارای مساحت بیشتر نسبت به سایرین هستند را حفظ کرد.

۱۳۹۷-۱۲-۱۵ ۱۵:۲۱:۱۰ +۰۰:۰۰
ارسال پیام
نام و نام خانوادگی
آدرس ایمیل
شماره تماس
نام شرکت
اطلاعات تماس
پیام
اصفهان، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، ساختمان شیخ بهایی
33931171(031)
info@dorsa-co.ir
دریافت کاتالوگ
لطفا اطلاعات خود را جهت دریافت کاتالوگ ارسال فرمایید
جهت دریافت کاتالوگ روی لینک زیر کلیک کنید
دانلود کاتالوگ
ارسال پیام
نام و نام خانوادگی
آدرس ایمیل
شماره تماس
نام شرکت
اطلاعات تماس
پیام
اصفهان، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، ساختمان شیخ بهایی
33931171(031)
info@dorsa-co.ir
دریافت کاتالوگ
لطفا اطلاعات خود را جهت دریافت کاتالوگ ارسال فرمایید
ارسال پیام
نام و نام خانوادگی
آدرس ایمیل
شماره تماس
نام شرکت
اطلاعات تماس
پیام
اصفهان، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، ساختمان شیخ بهایی
33931171(031)
info@dorsa-co.ir
دریافت کاتالوگ
لطفا اطلاعات خود را جهت دریافت کاتالوگ ارسال فرمایید
جهت دریافت کاتالوگ روی لینک زیر کلیک کنید
دانلود کاتالوگ
ارسال پیام
نام و نام خانوادگی
آدرس ایمیل
شماره تماس
نام شرکت
اطلاعات تماس
پیام
اصفهان، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، ساختمان شیخ بهایی
33931171(031)
info@dorsa-co.ir
دریافت کاتالوگ
لطفا اطلاعات خود را جهت دریافت کاتالوگ ارسال فرمایید