شرکت دیده رایان صنعتی اصفهان (درصا)|info@dorsa-co.ir
//فضای رنگی RGB

فضای رنگی RGB

متداولترین و یکی از ابتدایی ترین فضاهای رنگ، فضای رنگ RGB است.در این فضای رنگ که براساس ساختار عصبی چشم طراحی شده استبا استفاده از سه فیلتر بر روی روشنایی اخذ شده از محیط مد‌نظر سه رنگ قرمز، سبز و آبی را به عنوان سه رنگ اصلی این فضا استخراج می‌کند.

به منظور نمایش این فضای رنگ از دستگاه دکارتی استفاده می‌شود. بدین صورت که اگر کل این فضا را به مانند مکعبی با اضلاع دارای طول واحد در نظر بگیریم رأسی از این مکعب که در مبدأ مختصات قرار می‌گیرد به منزله رنگ سیاه میباشد. همچنین سه رأسی که بر روی محورهای مختصات هستند معرف سه رنگ سبز، قرمز و آبی می‌باشند و رأس مقابل مبدا به عنوان رنگ سفید در نظر گرفته می‌شود. خطی که این نقطه را به مبدأ متصل می‌نماید طیف کامل رنگ خاکستری را در بر می‌گیرد. در شكل زیر ‏دستگاه فضای رنگ  RGB نمایش داده شده‌است.

فضای rgb

فضای rgb

از جهت محدودیتهای الکترونیکی، ساخت تجهیزاتی الکترونیکی به منظور تبدیل اطلاعات دیجیتال به تصویر در فضای رنگ RGB ساده‌تر از سایر فضاهای رنگ می‌باشد. به همین دلیل از این فضای رنگ در اغلب موارد به منظور نمایش تصویر استفاده می‌شود. ولی به دلیل وابستگی این سه رنگ که به عنوان رنگهای پایه در فضای رنگ RGB  در نظر گرفته می‌شود و همچنین وابستگی آنها به شدت نور محیط، از این فضای رنگ به منظور پردازش، کمتر استفاده می‌شود.

در این فضا سه قانون زیر برقرار است:

۱-هر رنگ می تواند با استفاده از سه رنگ پایه ساخته شود.
۲-اگر دو رنگ یکسان داشته باشیم و سه مؤلفه آن را بر یک عدد تقسیم و یا در یک عدد ضرب کنیم باز هم دو رنگ یکسان حاصل خواهد شد.
۳-سطح روشنایی ترکیب رنگها برابر با مجموع سطح روشنایی رنگهاست.

۱۳۹۷-۱۲-۱۱ ۱۶:۲۴:۳۵ +۰۰:۰۰
ارسال پیام
نام و نام خانوادگی
آدرس ایمیل
شماره تماس
نام شرکت
اطلاعات تماس
پیام
اصفهان، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، ساختمان شیخ بهایی
33931171(031)
info@dorsa-co.ir
دریافت کاتالوگ
لطفا اطلاعات خود را جهت دریافت کاتالوگ ارسال فرمایید
جهت دریافت کاتالوگ روی لینک زیر کلیک کنید
دانلود کاتالوگ
ارسال پیام
نام و نام خانوادگی
آدرس ایمیل
شماره تماس
نام شرکت
اطلاعات تماس
پیام
اصفهان، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، ساختمان شیخ بهایی
33931171(031)
info@dorsa-co.ir
دریافت کاتالوگ
لطفا اطلاعات خود را جهت دریافت کاتالوگ ارسال فرمایید
ارسال پیام
نام و نام خانوادگی
آدرس ایمیل
شماره تماس
نام شرکت
اطلاعات تماس
پیام
اصفهان، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، ساختمان شیخ بهایی
33931171(031)
info@dorsa-co.ir
دریافت کاتالوگ
لطفا اطلاعات خود را جهت دریافت کاتالوگ ارسال فرمایید
جهت دریافت کاتالوگ روی لینک زیر کلیک کنید
دانلود کاتالوگ
ارسال پیام
نام و نام خانوادگی
آدرس ایمیل
شماره تماس
نام شرکت
اطلاعات تماس
پیام
اصفهان، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، ساختمان شیخ بهایی
33931171(031)
info@dorsa-co.ir
دریافت کاتالوگ
لطفا اطلاعات خود را جهت دریافت کاتالوگ ارسال فرمایید