فن نما، اولین نمایشگاه ملی فناوری و نوآوری در اصفهان ۱۴۰۲ | شرکت فنی و مهندسی درصا

فن نما، اولین نمایشگاه ملی فناوری و نوآوری در اصفهان ۱۴۰۲

فن نما، اولین نمایشگاه ملی فناوری و نوآوری در اصفهان ۱۴۰۲

فن نما، اولین نمایشگاه ملی فناوری و نوآوری در اصفهان ۱۴۰۲

با حضور شرکت فنی و مهندسی دیده رایان صنعتی اصفهان (درصا)

  • تاریخ برگزاری ۱۰ الی ۱۲ مهر ماه ۱۴۰۲
  • ساعات بازدید ۱۰ صبح الی ۶ عصر
  • اصفهان، محل دائمی نمایشگاه های بین المللی اصفهان
  • ورود برای عموم مردم رایگان می باشد

اشتراک گذاری این صفحه