شرکت دیده رایان صنعتی اصفهان (درصا)|info@dorsa-co.ir
/هوسینگ (هوزینگ) Sakia
هوسینگ (هوزینگ) Sakia ۱۳۹۸-۱۲-۲۶ ۱۰:۵۹:۳۱ +۰۰:۰۰

محفظه دوربین (هوزینگ) ضد انفجار مدل PTZExplosion Proof PTZ Camera

محفظه دوربین (هوزینگ) ضد انفجار مدل PTZ-SS18

۱۹ام اردیبهشت, ۱۳۹۷|0 Comments

محفظه دوربین (هوزینگ) ضد انفجار مدل PTZ-SS15

۱۹ام اردیبهشت, ۱۳۹۷|0 Comments

محفظه دوربین (هوزینگ) ضد انفجار مدل PTZ-SS11

۱۹ام اردیبهشت, ۱۳۹۷|0 Comments

محفظه دوربین (هوزینگ) ضد انفجار مدل PTZ- SS12

۱۹ام اردیبهشت, ۱۳۹۷|0 Comments

محفظه دوربین (هوزینگ) ضد انفجار مدل PTZ-SS10

۱۹ام اردیبهشت, ۱۳۹۷|0 Comments

محفظه دوربین (هوزینگ) ضد انفجار مدل CCTVExplosion Proof CCTV Camera

محفظه دوربین (هوزینگ) ضد انفجار مدل CCTV-SH15

۲۴ام اردیبهشت, ۱۳۹۷|0 Comments

محفظه دوربین (هوزینگ) ضد انفجار مدل CCTV-SH17

۲۴ام اردیبهشت, ۱۳۹۷|0 Comments

محفظه دوربین (هوزینگ) ضد انفجار مدل CCTV-SS18

۲۴ام اردیبهشت, ۱۳۹۷|0 Comments

محفظه دوربین (هوزینگ) ضد انفجار مدل ثابتExplosion Proof Fixed Camera

محفظه دوربین (هوزینگ) ضد انفجار مدل Infrared-sH17

۲۴ام اردیبهشت, ۱۳۹۷|0 Comments

محفظه دوربین (هوزینگ) ضد انفجار مدل sH19L

۲۴ام اردیبهشت, ۱۳۹۷|0 Comments

محفظه دوربین (هوزینگ) ضد انفجار مدل Infrared-SH19

۲۴ام اردیبهشت, ۱۳۹۷|0 Comments

محفظه دوربین (هوزینگ) ضد انفجار مدل DomeExplosion Proof Dome Camera

محفظه دوربین (هوزینگ) ضد انفجار مدل sy14

۲۴ام اردیبهشت, ۱۳۹۷|0 Comments