شرکت دیده رایان صنعتی اصفهان (درصا)|info@dorsa-co.ir

گسترش

گسترش یکی از پرکاربردترین عملگرها در حوزه عملیات مورفولوژی است. گسترش نیاز به دو پارامتر ورودی دارد. پارامتر اول تصویر مورد پردازش و پارامتر دوم المان ساختمانی است. در صورتیکه تصویر ورودی دودویی باشد، حاصل این عملیات گسترش مرزهای بیرونی و همچنین کاهش حفره‌های درونی خواهد بود.اگر دو مجموعه A و B در فضای Z2 را در نظر بگیریم، گسترش مجموعه A به وسیله B که با A⊕B نمایش داده می‌شود به صورت زیر تعریف می‌شود.
A⨁B={z|(B ̂ )_z∩A≠∅}

در این رابطه (B ̂ )_z انتقال‌یافته قرینه تصویر B به اندازه z می‌باشد. گسترش A توسط B مجموعه‌ای از تمام مکان‌های z است که B ̂ و A حداقل در یک مؤلفه با هم همپوشانی داشته‌ باشند.
همچنین ممکن است رابطهبه صورت زیر نیز بیان شود.
A⨁B={z|(B ̂ )_z∩A⊆A}

می‌توان کاربرد اصلی عملیات گسترش در تصاویر باینری را ایجاد اتصال در نواحی منقطع نامطلوب و همچنین پر کردن بعضی از حفره‌های نامطلوب دانست.

۱۳۹۷-۱۲-۱۵ ۱۵:۱۷:۵۴ +۰۰:۰۰
ارسال پیام
نام و نام خانوادگی
آدرس ایمیل
شماره تماس
نام شرکت
اطلاعات تماس
پیام
اصفهان، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، ساختمان شیخ بهایی
33931171(031)
info@dorsa-co.ir
دریافت کاتالوگ
لطفا اطلاعات خود را جهت دریافت کاتالوگ ارسال فرمایید
جهت دریافت کاتالوگ روی لینک زیر کلیک کنید
دانلود کاتالوگ
ارسال پیام
نام و نام خانوادگی
آدرس ایمیل
شماره تماس
نام شرکت
اطلاعات تماس
پیام
اصفهان، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، ساختمان شیخ بهایی
33931171(031)
info@dorsa-co.ir
دریافت کاتالوگ
لطفا اطلاعات خود را جهت دریافت کاتالوگ ارسال فرمایید
ارسال پیام
نام و نام خانوادگی
آدرس ایمیل
شماره تماس
نام شرکت
اطلاعات تماس
پیام
اصفهان، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، ساختمان شیخ بهایی
33931171(031)
info@dorsa-co.ir
دریافت کاتالوگ
لطفا اطلاعات خود را جهت دریافت کاتالوگ ارسال فرمایید
جهت دریافت کاتالوگ روی لینک زیر کلیک کنید
دانلود کاتالوگ
ارسال پیام
نام و نام خانوادگی
آدرس ایمیل
شماره تماس
نام شرکت
اطلاعات تماس
پیام
اصفهان، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، ساختمان شیخ بهایی
33931171(031)
info@dorsa-co.ir
دریافت کاتالوگ
لطفا اطلاعات خود را جهت دریافت کاتالوگ ارسال فرمایید