شرکت دیده رایان صنعتی اصفهان (درصا)|info@dorsa-co.ir
//گشایش و بستن

گشایش و بستن

در قسمت قبل دیدیم که گسترش منجر به پهن‌تر شدن تصویر و فرسایش باعث خوردگی آن می‌شود. در این قسمت در مورد عملگرهای ترکیبی گشایش و بستن توضیح می‌دهیم. عملگر گشایش به طور کلی باعث یکنواخت‌تر شدن مرزهای غیر یکنواخت بیرونی اشیا موجود در تصویر، ایجاد پارگی در مسیرهای باریک و حذف بیرون‌زدگی‌ها می‌شود.
عملگر بستن نیز منجر به یکنواخت شدن مرزهای غیریکنواخت بیرونی، حذف سوراخ‌های کوچک موجود در شئ و حذف تو رفتگی‌های شئ می‌شود(شكل ‏۲ ۱۰).
این عملگرها نیز نیاز به المان ساختمانی دارند.
رابطه گشایش A توسط المان ساختمانی B را به صورت زیر نمایش میدهیم.
A∘B=(A⊖B)⨁B
همانطور که واضح است به منظور انجام عمل گشایش در ابتدا A را به وسیله B فرسایش می‌دهیم و سپس با همان المان ساختمانی گسترش می‌دهیم.
در مورد عملگر بستن ترتیب عملیات برعکس می‌باشد. به این ترتیب که در ابتدا A را با المان ساختمانی B گسترش می‌دهیم و سپس با همان المان آن را دچار فرسایش می‌کنیم. رابطه عملگر بستن به صورت زیر می‌باشد.
A∙B=(A⨁B)⊖B

۱۳۹۷-۱۲-۱۵ ۱۵:۲۴:۴۲ +۰۰:۰۰
ارسال پیام
نام و نام خانوادگی
آدرس ایمیل
شماره تماس
نام شرکت
اطلاعات تماس
پیام
اصفهان، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، ساختمان شیخ بهایی
33931171(031)
info@dorsa-co.ir
دریافت کاتالوگ
لطفا اطلاعات خود را جهت دریافت کاتالوگ ارسال فرمایید
جهت دریافت کاتالوگ روی لینک زیر کلیک کنید
دانلود کاتالوگ
ارسال پیام
نام و نام خانوادگی
آدرس ایمیل
شماره تماس
نام شرکت
اطلاعات تماس
پیام
اصفهان، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، ساختمان شیخ بهایی
33931171(031)
info@dorsa-co.ir
دریافت کاتالوگ
لطفا اطلاعات خود را جهت دریافت کاتالوگ ارسال فرمایید
ارسال پیام
نام و نام خانوادگی
آدرس ایمیل
شماره تماس
نام شرکت
اطلاعات تماس
پیام
اصفهان، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، ساختمان شیخ بهایی
33931171(031)
info@dorsa-co.ir
دریافت کاتالوگ
لطفا اطلاعات خود را جهت دریافت کاتالوگ ارسال فرمایید
جهت دریافت کاتالوگ روی لینک زیر کلیک کنید
دانلود کاتالوگ
ارسال پیام
نام و نام خانوادگی
آدرس ایمیل
شماره تماس
نام شرکت
اطلاعات تماس
پیام
اصفهان، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، ساختمان شیخ بهایی
33931171(031)
info@dorsa-co.ir
دریافت کاتالوگ
لطفا اطلاعات خود را جهت دریافت کاتالوگ ارسال فرمایید