شرکت دیده رایان صنعتی اصفهان (درصا)|info@dorsa-co.ir
/محفظه دوربین (هوزینگ) ضد انفجار مدل ثابت

محفظه دوربین (هوزینگ) ضد انفجار مدل SH16 با خنک کننده هوا

۱۳۹۸-۱۲-۲۶ ۱۱:۳۸:۲۶ +۰۰:۰۰
محفظه دوربین (هوزینگ) ضد انفجار مدل SH16 با خنک کننده هوا ۱۳۹۸-۱۲-۲۶ ۱۱:۳۸:۲۶ +۰۰:۰۰

محفظه دوربین (هوزینگ) ضد انفجار مدل Infrared-sH17

۱۳۹۸-۱۲-۲۶ ۱۱:۴۰:۲۹ +۰۰:۰۰
محفظه دوربین (هوزینگ) ضد انفجار مدل Infrared-sH17 ۱۳۹۸-۱۲-۲۶ ۱۱:۴۰:۲۹ +۰۰:۰۰

محفظه دوربین (هوزینگ) ضد انفجار مدل sH19L

۱۳۹۸-۱۲-۲۶ ۱۱:۳۵:۴۲ +۰۰:۰۰
محفظه دوربین (هوزینگ) ضد انفجار مدل sH19L ۱۳۹۸-۱۲-۲۶ ۱۱:۳۵:۴۲ +۰۰:۰۰

محفظه دوربین (هوزینگ) ضد انفجار مدل Infrared-SH19

۱۳۹۸-۱۲-۲۶ ۱۱:۳۴:۲۹ +۰۰:۰۰
محفظه دوربین (هوزینگ) ضد انفجار مدل Infrared-SH19 ۱۳۹۸-۱۲-۲۶ ۱۱:۳۴:۲۹ +۰۰:۰۰
ارسال پیام
نام و نام خانوادگی
آدرس ایمیل
شماره تماس
نام شرکت
اطلاعات تماس
پیام
اصفهان، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، ساختمان شیخ بهایی
33931171(031)
info@dorsa-co.ir
دریافت کاتالوگ
لطفا اطلاعات خود را جهت دریافت کاتالوگ ارسال فرمایید
جهت دریافت کاتالوگ روی لینک زیر کلیک کنید
دانلود کاتالوگ
ارسال پیام
نام و نام خانوادگی
آدرس ایمیل
شماره تماس
نام شرکت
اطلاعات تماس
پیام
اصفهان، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، ساختمان شیخ بهایی
33931171(031)
info@dorsa-co.ir
دریافت کاتالوگ
لطفا اطلاعات خود را جهت دریافت کاتالوگ ارسال فرمایید
ارسال پیام
نام و نام خانوادگی
آدرس ایمیل
شماره تماس
نام شرکت
اطلاعات تماس
پیام
اصفهان، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، ساختمان شیخ بهایی
33931171(031)
info@dorsa-co.ir
دریافت کاتالوگ
لطفا اطلاعات خود را جهت دریافت کاتالوگ ارسال فرمایید
جهت دریافت کاتالوگ روی لینک زیر کلیک کنید
دانلود کاتالوگ
ارسال پیام
نام و نام خانوادگی
آدرس ایمیل
شماره تماس
نام شرکت
اطلاعات تماس
پیام
اصفهان، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، ساختمان شیخ بهایی
33931171(031)
info@dorsa-co.ir
دریافت کاتالوگ
لطفا اطلاعات خود را جهت دریافت کاتالوگ ارسال فرمایید