شرکت دیده رایان صنعتی اصفهان (درصا)|info@dorsa-co.ir
/محفظه دوربین (هوزینگ) ضد انفجار مدل CCTV

محفظه دوربین (هوزینگ) ضد انفجار مدل CCTV-SH15

۱۳۹۸-۱۲-۲۶ ۱۱:۲۹:۵۴ +۰۰:۰۰
محفظه دوربین (هوزینگ) ضد انفجار مدل CCTV-SH15 ۱۳۹۸-۱۲-۲۶ ۱۱:۲۹:۵۴ +۰۰:۰۰

محفظه دوربین (هوزینگ) ضد انفجار مدل CCTV-SH17

۱۳۹۸-۱۲-۲۶ ۱۱:۲۷:۳۵ +۰۰:۰۰
محفظه دوربین (هوزینگ) ضد انفجار مدل CCTV-SH17 ۱۳۹۸-۱۲-۲۶ ۱۱:۲۷:۳۵ +۰۰:۰۰

محفظه دوربین (هوزینگ) ضد انفجار مدل CCTV-SS18

۱۳۹۸-۱۲-۲۶ ۱۱:۲۵:۱۱ +۰۰:۰۰
محفظه دوربین (هوزینگ) ضد انفجار مدل CCTV-SS18 ۱۳۹۸-۱۲-۲۶ ۱۱:۲۵:۱۱ +۰۰:۰۰
ارسال پیام
نام و نام خانوادگی
آدرس ایمیل
شماره تماس
نام شرکت
اطلاعات تماس
پیام
اصفهان، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، ساختمان شیخ بهایی
33931171(031)
info@dorsa-co.ir
دریافت کاتالوگ
لطفا اطلاعات خود را جهت دریافت کاتالوگ ارسال فرمایید
جهت دریافت کاتالوگ روی لینک زیر کلیک کنید
دانلود کاتالوگ
ارسال پیام
نام و نام خانوادگی
آدرس ایمیل
شماره تماس
نام شرکت
اطلاعات تماس
پیام
اصفهان، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، ساختمان شیخ بهایی
33931171(031)
info@dorsa-co.ir
دریافت کاتالوگ
لطفا اطلاعات خود را جهت دریافت کاتالوگ ارسال فرمایید
ارسال پیام
نام و نام خانوادگی
آدرس ایمیل
شماره تماس
نام شرکت
اطلاعات تماس
پیام
اصفهان، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، ساختمان شیخ بهایی
33931171(031)
info@dorsa-co.ir
دریافت کاتالوگ
لطفا اطلاعات خود را جهت دریافت کاتالوگ ارسال فرمایید
جهت دریافت کاتالوگ روی لینک زیر کلیک کنید
دانلود کاتالوگ
ارسال پیام
نام و نام خانوادگی
آدرس ایمیل
شماره تماس
نام شرکت
اطلاعات تماس
پیام
اصفهان، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، ساختمان شیخ بهایی
33931171(031)
info@dorsa-co.ir
دریافت کاتالوگ
لطفا اطلاعات خود را جهت دریافت کاتالوگ ارسال فرمایید