شرکت دیده رایان صنعتی اصفهان (درصا)|info@dorsa-co.ir
/محفظه دوربین (هوزینگ) ضد انفجار مدل PTZ

محفظه دوربین (هوزینگ) ضد انفجار مدل PTZ-SS18

۱۳۹۸-۱۲-۲۶ ۱۱:۲۱:۵۷ +۰۰:۰۰
محفظه دوربین (هوزینگ) ضد انفجار مدل PTZ-SS18 ۱۳۹۸-۱۲-۲۶ ۱۱:۲۱:۵۷ +۰۰:۰۰

محفظه دوربین (هوزینگ) ضد انفجار مدل PTZ-SS15

۱۳۹۸-۱۲-۲۶ ۱۱:۱۹:۲۳ +۰۰:۰۰
محفظه دوربین (هوزینگ) ضد انفجار مدل PTZ-SS15 ۱۳۹۸-۱۲-۲۶ ۱۱:۱۹:۲۳ +۰۰:۰۰

محفظه دوربین (هوزینگ) ضد انفجار مدل PTZ-SS11

۱۳۹۸-۱۲-۲۶ ۱۱:۰۸:۰۲ +۰۰:۰۰
محفظه دوربین (هوزینگ) ضد انفجار مدل PTZ-SS11 ۱۳۹۸-۱۲-۲۶ ۱۱:۰۸:۰۲ +۰۰:۰۰

محفظه دوربین (هوزینگ) ضد انفجار مدل PTZ- SS12

۱۳۹۸-۱۲-۲۶ ۱۱:۰۴:۴۳ +۰۰:۰۰
محفظه دوربین (هوزینگ) ضد انفجار مدل PTZ- SS12 ۱۳۹۸-۱۲-۲۶ ۱۱:۰۴:۴۳ +۰۰:۰۰

محفظه دوربین (هوزینگ) ضد انفجار مدل PTZ-SS10

۱۳۹۸-۱۲-۲۶ ۱۱:۰۹:۳۳ +۰۰:۰۰
محفظه دوربین (هوزینگ) ضد انفجار مدل PTZ-SS10 ۱۳۹۸-۱۲-۲۶ ۱۱:۰۹:۳۳ +۰۰:۰۰
ارسال پیام
نام و نام خانوادگی
آدرس ایمیل
شماره تماس
نام شرکت
اطلاعات تماس
پیام
اصفهان، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، ساختمان شیخ بهایی
33931171(031)
info@dorsa-co.ir
دریافت کاتالوگ
لطفا اطلاعات خود را جهت دریافت کاتالوگ ارسال فرمایید
جهت دریافت کاتالوگ روی لینک زیر کلیک کنید
دانلود کاتالوگ
ارسال پیام
نام و نام خانوادگی
آدرس ایمیل
شماره تماس
نام شرکت
اطلاعات تماس
پیام
اصفهان، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، ساختمان شیخ بهایی
33931171(031)
info@dorsa-co.ir
دریافت کاتالوگ
لطفا اطلاعات خود را جهت دریافت کاتالوگ ارسال فرمایید
ارسال پیام
نام و نام خانوادگی
آدرس ایمیل
شماره تماس
نام شرکت
اطلاعات تماس
پیام
اصفهان، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، ساختمان شیخ بهایی
33931171(031)
info@dorsa-co.ir
دریافت کاتالوگ
لطفا اطلاعات خود را جهت دریافت کاتالوگ ارسال فرمایید
جهت دریافت کاتالوگ روی لینک زیر کلیک کنید
دانلود کاتالوگ
ارسال پیام
نام و نام خانوادگی
آدرس ایمیل
شماره تماس
نام شرکت
اطلاعات تماس
پیام
اصفهان، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، ساختمان شیخ بهایی
33931171(031)
info@dorsa-co.ir
دریافت کاتالوگ
لطفا اطلاعات خود را جهت دریافت کاتالوگ ارسال فرمایید